Скібіна Ольга Олександрівна

Скібіна Ольга Олександрівна

завідувач відділу, Член Української Бібліотечної Асоціації
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ткаченко Ганна Миколаївна

Ткаченко Ганна Миколаївна

методист
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ковальова Тетяна Георгіївна

Ковальова Тетяна Георгіївна

методист
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Портал Інформаційно-бібліотечного відділу

Завдання інформаційно-бібліотечного відділу - інформаційне забезпечення навчальної, науково-педагогічної та науково-дослідницької  роботи Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти шляхом якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного обслуговування  слухачів курсів, професорсько-викладацького складу, співпрацівників інституту й інших категорій читачів згідно з їх інформаційними запитами.

Провідними напрямами діяльності ІБВ у 2017-2018 навчальному році є:

 • упровадження інноваційних форм методичної роботи;
 • створення інформаційно-освітнього простору з подальшою інтеграцією його в систему відкритої освіти;
 • удосконалення послуг, що надаються бібліотекою, з використанням нових інформаційних технологій;
 • забезпечення доступу учасникам навчально-виховного процесу до інформації, знань, ідей, культурних цінностей, використовуючи бібліотечно-інформаційні ресурси на різноманітних носіях.

Метою діяльності інформаційно-бібліотечного відділу є постійна інформаційно-методична підтримка професійного розвитку педагогів і бібліотекарів закладів освіти.

Пріоритетні завдання інформаційно-бібліотечного відділу:

 • сприяння реалізації державної політики в галузі освіти;
 • формування інформаційної культури всіх учасників освітнього процесу;
 • удосконалення фахової майстерності педагогів і бібліотекарів закладів освіти;
 • упровадження сучасних мультимедійних технологій;
 • вивчення та поширення кращого досвіду роботи бібліотекарів і методистів області;
 • запровадження інноваційних форм роботи, які спонукають до творчості, пошуку, самоосвіти, самовдосконалення.

СТРАТЕГІЯ

розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»

(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80) 

Мета Стратегії - визначення ключових проблем розвитку бібліотечної справи в Україні, пріоритетів діяльності сучасних бібліотек у забезпеченні сталого розвитку України, напрямів, завдань та основних дій, спрямованих на їх реалізацію.

Пріоритети діяльності бібліотек в умовах якісних змін:

 • консолідація суспільства;
 • дотримання європейських цінностей, інтеграцію у європейське співтовариство;
 • підвищення якості життя;
 • рівний доступ до інформації, знань і культурного надбання. 

Стратегічні напрями розвитку бібліотечної справи:

 • удосконалення нормативно-правової бази, яка стосується діяльності бібліотек, та врегулювання стандартів бібліотечно-інформаційної галузі відповідно до міжнародних стандартів;
 • створення системи гарантованого бюджетного фінансування основних бібліотечних послуг і реформування механізму отримання та використання надходжень з інших джерел фінансування;
 • створення нової архітектури інтегрованої бібліотечної системи держави на основі універсального доступу та економічної доцільності;
 • забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації;
 • модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек;
 • інтенсивний розвиток та актуалізація документно-інформаційних ресурсів бібліотек на традиційних та електронних носіях і забезпечення доступу до них;
 • розвиток читання через систему соціального партнерства;
 • збереження українського культурного надбання в частині документних ресурсів;
 • науковий супровід розвитку бібліотек в умовах якісних змін;
 • розвиток ефективних комунікацій.